Kontakt

Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A.
w restrukturyzacji

ul. Powstańców Śląskich 1
43-430 Skoczów

Sekretariat

+48 (33) 853 33 31
info@polkap.pl


Małgorzata Holeksa

508 491 393
malgorzata.holeksa@polkap.pl

Sylwia Podgórska

600 909 376
sylwia.podgorska@polkap.pl