Marek Sobieski

3.068.218 akcji, stanowiących 43,58% w kapitale zakładowym i 43,58% w ogólnej liczbie głosów.

Medisantus sp. z o.o.*

454.546 akcji, stanowiących 6,46% w kapitale zakładowym i 6,46% w ogólnej liczbie głosów.
* Spółka Medisantus Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym od Marka Sobieskiego, dlatego łącznie (pośrednio) Marek Sobieski posiada 3.522.764 akcji czyli 50,04% w kapitale zakładowym i 50,04% w ogólnej liczbie głosów.

Mateusz Bułka

454.546 akcji, stanowiących 6,46% w kapitale zakładowym i 6,46% w ogólnej liczbie głosów.

Artur Mrzygłód

482.820 akcji, stanowiących 6,86% w kapitale zakładowym i 6,86% w ogólnej liczbie głosów.

Pozostali

2.579.580 akcji, stanowiących 36,64% w kapitale zakładowym i 36,64% w ogólnej liczbie głosów.