Małgorzata Lal-Sobieska, Marek Zbigniew Sobieski, Marcin Łukasz Sobieski i Maciej Jan Sobieski

3.100.013 akcji, stanowiących 44,04% w kapitale zakładowym i 44,04% w ogólnej liczbie głosów.

Mister sp. z o.o.*

454.546 akcji, stanowiących 6,46% w kapitale zakładowym i 6,46% w ogólnej liczbie głosów.
* Spółka Mister Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym od Małgorzaty Lal-Sobieskiej, Marka Zbigniewa Sobieskiego, Marcina Łukasza Sobieskiego i Macieja Jana Sobieskiego, dlatego łącznie (pośrednio) posiadają oni 3.554.559 akcji czyli 50,49% w kapitale zakładowym i 50,49% w ogólnej liczbie głosów.

Mateusz Bułka

454.546 akcji, stanowiących 6,46% w kapitale zakładowym i 6,46% w ogólnej liczbie głosów.

Artur Mrzygłód

482.820 akcji, stanowiących 6,86% w kapitale zakładowym i 6,86% w ogólnej liczbie głosów.

Pozostali

2.579.580 akcji, stanowiących 36,64% w kapitale zakładowym i 36,64% w ogólnej liczbie głosów.