AUTORYZOWANI.PL P.S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

podmiot uprawniony do świadczenia usług Autoryzowanego Doradcy

umowa zawarta na czas nieoznaczony od dnia 1 grudnia 2018 r.

ul. A. Frycza-Modrzewskiego 20
43-300 Bielsko-Biała

tel: (33) 500 08 45

www.autoryzowani.pl
biuro@autoryzowani.pl