REFECT sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Tomasza Salawę (nr licencji 1155)

W dniu 5 lipca 2018 r. postanowieniem o sygn. VI GR 6/18 otwarto postępowanie sanacyjne w Spółce.