Roman Gajczewski – Prezes Zarządu

Ekonomista, absolwent Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz uzyskał tytuł Master of Business Administration in International Business Franklin University Columbus, USA/ Wyższa Szkoła Bankowa Chorzów.