Michał Damek – Prezes Zarządu

jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2016 roku ukończył trzyletnie szkolenie w ramach aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku-Białej. Swoje doświadczenia zawodowe rozpoczął od założenia w trakcie studiów organizacji pozarządowej, nadzorującej projekty informatyczne w zakresie integracji środowiska prawniczego. Był współzałożycielem popularnego portalu internetowego, który gwarantował przepływ informacji pomiędzy studentami i pracownikami naukowymi wydziałów prawa. Od 10 lat związany ze środowiskiem biznesowym (również na poziomie Zarządu) i obsługą podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek publicznych. Doradzał spółkom giełdowym w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych, emisjach akcji i obligacji, a także w bieżącej działalności. Dotychczas zasiadał w 11 Radach Nadzorczych (obecnie w 7) spółek akcyjnych, w części z nich pełniąc funkcję przewodniczącego.